Personel Yönetimi

Pasifik Lojistik Grubu ve Denizcilik A.Ş. olarak yönetimimizde bulunan gemilerin personel işlemlerini güvenli ve etkin halde ilerletmek için devamlı bir çaba göstermekteyiz. Çok uluslu personel yönetiminde tecrübeli olan Personel Departmanımızın ana sorumlulukları gemilerin uygun kalite, kabiliyet, sertifikalara sahip ve fiziksel yeterlikte gemi adamaları ile ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun ve şirket standartlarını karşılayacak şekilde donatmaktır.

Bu sorumluluklar aşağıdakilerle sınırlı kalmamakla beraber sıralanabilir;

Gemilerin personel donatım seviyelerinin kontrolleri ve ileriye dönük ihtiyaçların belirlenmesi
İşe alım ve terfi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yetki ve becerilerin belirlenmesi
Personelin değerlendirmesi, eğitim programlarının organizesi ve gerekli durumlarda bu eğitimlere bizzat katılımların yapılması
Düzenli aralıklarda yapılan değerlendirmeler ile gemi personelleri performans raporlarının hazırlanması
Gemi personelleri gerekli evrakların takibi, yenilenmesi ve uygun evraklara sahip olmalarının sağlanması
Sektör takibi sayesinde Filo gemileri personel giderlerinin düzenlenmesi ve optimum seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alınması