Gemi Yönetimi

ISM & ISPS

Kapsamlı emniyetli yönetim sistemimiz şirket bünyesinde oluşturulmuş ve yıllar içinde deneyimlerimize paralel olarak geliştirilmiştir.. Bu sistem, tüm ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak ISM ve ISPS kod kapsamında filo gemilerinin en uygun biçimde yönetimini sağlar.

ISM sistemimiz, gemilerin güvenliğinden ödün vermeden en az kağıt işi ile yürütülmesini sağlayacak basit ancak etkin bir yapıya sahiptir.

ISM sistemimiz, emniyet ve çevre duyarlılığı etkinliği sebebiyle iyi bir seviyeye ulaşmış ve gelişimini sürdürmektedir.

GEMİ OPERASYONLARI DEPARTMANI

Departmanımız, ilk gemi yönetimine başlamış olduğumuz 2005 yılından buyana kendi bünyesinde etkin bir operasyonel sistem oluşturmak için çalışmalara başlamıştır.

Operasyon Departmanımız; yöneticisi ve kiracısı bulunduğu tüm gemiler ve bağlı bulunduğu firmalar ile yakın temaslarda bulunmaktadır.

Gemilerin operasyonlarının takibini; Acenteler, Tahmil-tahliye Firmaları, Yağ/Yakıt İkmalcileri ve diğer ilgili tüm birimlerle irtibat halinde yapan firmamız tüm operasyonların zamanında ve emniyetli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

GEMİ DENETLEMELERİ

Yöneticiliğini yaptığımız gemilerin bize kazandırmış olduğu tecrübe sayesinde her çeşit geminin; satın alımı öncesi kondisyon denetlemeleri, hasar tespit ve yük denetleme raporlamaları yapılmaktadır.

Gemilerin tamir işleri; Klas kuruluşları ve gemi tamiri ile ilgilenen firmalarla kurduğumuz yakın ilişkiler sayesinde etkin, doğru ve daha az maliyetli olarak gerçekleştirilmektedir.

GEMİ HAVUZLAMALARI

Uzun yılların deneyimine sahip olan teknik bölümümüz, Tuzla,Yalova ve Doğu Akdeniz’de bulunan tersaneler ile olan iyi ilişkileri neticesinde, etkin ve en uygun maliyetle gemi havuzlamaları yapmaktadır.

Gemilerde, tersane öncesi yapılan denetlemeler sayesinde, sürpriz maliyetlerden uzak olarak,öngörülen bütçe limitleri aralığında gemi havuzlamalarının gerçekleştirilmesini sağlar. Bu denetimlerin ışığında denenmiş ve güvenilir tersaneler kullanılarak rekabetçi maliyetlerle havuzlamalar yapılır.

Teknik ekibimiz tarafından, havuzlama sürecinden önce yapılan geniş kapsamlı ve ayrıntılı planlama,minumum zaman kaybı ile en etkin ve en hızlı çözümlere ulaşmamızı sağlar.

GEMİ SİGORTALARI

Şirketimiz, P&I (koruma ve tazmin) ve H&M (tekne ve makine) sigortaları konusunda geniş tecrübeye sahiptir. Bu sayede gemilere ve gemi yüklerine gerekli olan sigorta önlemlerini doğru zamanlarda almak suretiyle oluşabilecek riskleri asgariye indirmekteyiz.